Aktuální nabídka


- v případě umožnění nahrávání terapie pro účely supervize cena 200,- Kč za sezení (50 minut)

Zabývám se psychologickým poradenstvím, psychoterapií a rozvojem osobnosti. Využívám humanisticky orientovanou psychoterapií, především PCA (Rogersovská psychoterapie).

Absolvoval jsem čtyřletý psychoterapeutický výcvik v PCA a nyní pracuji pod supervizí v rámci individuální navazující části výcviku.


Kromě individuální psychoterapie působím jako koterapeut pro Centrum protidrogové prevence a terapie v terapeutické skupině pro klienty s potížemi s hazardní hrou. Terapeutická skupina je otevřená všem zájemcům, kteří se potýkají s hazardem v jeho mnoha podobách. Skupina je zaměřená na sdílení zkušeností a potřeb s lidmi v obdobné situaci, je příležitostí dozvědět se něco nového a získat podporu a pomoc v řešení svého postoje k hazardnímu hraní. Skupinové sezení se koná jednou týdně v Plzni v rozsahu 90 minut.

 

Co nabízím:

-          individuální psychoterapii

-          párovou psychoterapii

Forma:

-          terapeutická sezení probíhají zpravidla jednou týdně

-          délka  terapeutického sezení 50 minut

 

Dostupnost:

-          Starý Plzenec

 

Příklady témat terapií:

-          osobní rozvoj

-          mezilidské vztahy v soukromí i na pracovišti

-          stres

-          opakující se problémy

-          hledání smyslu, životního směřování

-          provázení v náročném životním období