"Ve skutečnosti jsme mnohem moudřejší, než náš intelekt." (Carl Rogers)

Jenou z velice zajímavých a neobvyklých cest k sebepoznání je grafologie. Grafologický rozbor nabízí prostor k  zamyšlení se nad svými možnostmi, nepovšimnutými stránkami i oblastmi, kterými se v životě spíše brzdíme.

Co je třeba k rozboru písma?

Minimálně jedna stránka rukopisu A4. Tato stránka by měla být naspána za běžné nálady, uvolněně, jak je pisatel zvyklý a na papír bez linek. Ideální je ale více podkladů, z různých časových období. Žadatel o rozbor by měl uvést svůj věk, vzdělání a profesi.

V případě zájmu o grafologický rozbor využijte přiložený kontakt. Součástí rozboru bývá i 1-2 hodinové sezení, konzultace.